เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00305958
บาร์โค้ด39611600661085
เล่มปีที่ 112 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0