เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00303789
บาร์โค้ด39611600654627
เล่มปีที่ 111 ฉบับที่ 1-4 (พ.ย.-ก.พ.) 2554-2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า29 Jul 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0