เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00292412
บาร์โค้ด39611600637630
เล่มปีที่ 110 ฉบับที่ 1-3 (พ.ย.-ม.ค.) 2553-2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า22 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0