เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00301239
บาร์โค้ด39611600618994
เล่มVol. 16 No. 5-6 (Jul.-Sep.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า18 Jun 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0