เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00284523
บาร์โค้ด39611600607617
เล่มปีที่ 110 ฉบับที่ 6-9 (เม.ย.-ก.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า5 Jun 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0