เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00046761
บาร์โค้ด39611600569460
เล่มปีที่ 108 ฉบับที่ 6-9 (เม.ย.-ก.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0