เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00325645
บาร์โค้ด39611600507262
เล่มVol. 4 No. 34-45 (January-December 2009)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า7 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0