เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00304130
บาร์โค้ด39611600507106
เล่มปีที่ 104-106 ฉบับที่ 2-2 (ก.พ.-ธ.ค.) 2548-2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า6 Aug 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0