เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00271161
บาร์โค้ด39611600505845
เล่มVol. 4 No. 34-37 (Jan.-Apr.) 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า27 Oct 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0