เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00048938
บาร์โค้ด39611600500069
เล่มปีที่ 107-109 ฉบับที่ 12-4 (ต.ค.2551- ก.พ. 2553)
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0