เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00325646
บาร์โค้ด39611600498389
เล่มVol. 5 No. 50-53 (May-August 2010)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า7 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0