เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00284391
บาร์โค้ด39611600498348
เล่มปีที่ 109 ฉบับที่ 6-12 (เม.ย.-ต.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า31 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0