เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00325640
บาร์โค้ด39611600495971
เล่มVol. 5 No. 46-49 (January-April 2010)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า6 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0