เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00046764
บาร์โค้ด39611600491616
เล่มปีที่ 108-109 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ก.พ. 2552 - ม.ค. 2553)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0