เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00046760
บาร์โค้ด39611600440647
เล่มปีที่ 107 ฉบับที่ 7-10 (พ.ค.-ส.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0