เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00293120
บาร์โค้ด39611600345820
เล่มปีที่ 106 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2549
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า6 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0