เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00320058
บาร์โค้ด39611600343346
เล่มปีที่ 112 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า27 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0