เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00271181
บาร์โค้ด39611600287303
เล่มVol. 3 No. 21-25 (Dec.-Apr.) 2008
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า27 Oct 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0