เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00046759
บาร์โค้ด39611600285950
เล่มปีที่ 107 ฉบับที่ 1-4 (พ.ย. 2550 - ก.พ. 2551)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0