เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00046758
บาร์โค้ด39611600271513
เล่มปีที่ 106 ฉบับที่ 7-12 (พ.ค.-ต.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0