เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00046756
บาร์โค้ด39611600153059
เล่มปีที่ 105 ฉบับที่ 7-12 (พ.ค.-ต.ค.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0