เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00046755
บาร์โค้ด39611600127897
เล่มปีที่ 105 ฉบับที่ 3-6 (ม.ค.-เม.ย.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0