เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00046757
บาร์โค้ด39611600127301
เล่มปีที่ 106 ฉบับที่ 1-6 (พ.ย. 2549 - เม.ย. 2550)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0