เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00368711
บาร์โค้ด39611019179380
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0