เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00368712
บาร์โค้ด39611019179372
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0