เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00368201
บาร์โค้ด39611019178861
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 10 (ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า5 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0