เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00366161
บาร์โค้ด39611019177004
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า22 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0