เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00365281
บาร์โค้ด39611019175776
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0