เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00365252
บาร์โค้ด39611019175495
เล่มVol. 14 No. 157 (Apr.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า20 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0