เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00364595
บาร์โค้ด39611019173961
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 5 (มี.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า10 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0