เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00364106
บาร์โค้ด39611019171957
เล่มVol. 13 No. 153 (Dec.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0