เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00363300
บาร์โค้ด39611019170470
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0