เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00363098
บาร์โค้ด39611019169498
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0