เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00362182
บาร์โค้ด39611019167070
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า28 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0