เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00362146
บาร์โค้ด39611019166759
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า28 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0