เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00362145
บาร์โค้ด39611019166684
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 1 (พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า28 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0