เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00360414
บาร์โค้ด39611019164002
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า8 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0