เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00360194
บาร์โค้ด39611019163665
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 7 (พ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า2 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0