เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00359997
บาร์โค้ด39611019163277
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า24 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0