เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00359557
บาร์โค้ด39611019162261
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า14 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0