เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00359102
บาร์โค้ด39611019160976
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 10 (ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า25 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0