เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00358379
บาร์โค้ด39611019159325
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 1 (พ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า31 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0