เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00358380
บาร์โค้ด39611019159317
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า31 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0