เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00358322
บาร์โค้ด39611019159127
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า24 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0