เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00363150
บาร์โค้ด39611019138550
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 9-10 (ก.ค.-ส.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า21 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0