เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00356237
บาร์โค้ด39611019133627
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 7-8 (พ.ค.-มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า1 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0