เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00352994
บาร์โค้ด39611019126860
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 3-4 (ม.ค.-ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า24 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0