เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00346603
บาร์โค้ด39611019125433
เล่มVol. 12 No. 130 (Jan.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า28 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0