เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00352981
บาร์โค้ด39611019122604
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 1-2 (พ.ย.-ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า24 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0