เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00344015
บาร์โค้ด39611019120442
เล่มVol. 11 No. 127 (Oct.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า31 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0